gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Dyrektor 

mgr inż. Bogusław Bąk

 

  

Bąk Bogusław mgr inż. – podstawy przedsiębiorczości

Bieniasz Ewa mgr inż. – ekonomia w praktyce, logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, organizacja produkcji rolniczej, produkcja roślinna, prowadzenie produkcji rolniczej, technika w rolnictwie, zajęcia rewalidacyjne

Bojarska Joanna mgr – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą

Brewka Maria mgr – język niemiecki, język obcy w gastronomii, zajęcia z wychowawcą

Flejszar Marta mgr inż. – biologia, procesy technologiczne w gastronomii, zasady żywienia, organizacja produkcji gastronomicznej, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, zajęcia z wychowawcą

Górska Barbara mgr inż. – programowanie strukturalne i obiektowe, grafika komputerowa

Hołub Paweł mgr – przepisy ruchu drogowego

Jedynak Renata mgr inż. – procesy technologiczne w gastronomii, obsługiwanie klientów w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, zajęcia z wychowawcą, zajęcia rewalidacyjne

Juroszek-Sowa Barbara mgr – język angielski, język obcy w gastronomii

Kanjerska Elżbieta mgr – matematyka, informatyka

Kic Artur mgr – wychowanie fizyczne

Kolasa Bożena mgr – język polski, język rosyjski

Kornak Bernadeta mgr – wiedza o kulturze

Lech Sławomir mgr – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Mach-Florek Lidia mgr – geografia, zajęcia z wychowawcą

Majcher Alicja mgr – język niemiecki, zajęcia z wychowawcą

ks. Kij Tomasz mgr – religia

Matkowska Agnieszka mgr – procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

Pieczko Renata mgr inż. – dystrybucja, przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, działalność gospodarcza w gastronomii, działalność gospodarcza w rolnictwie, eksploatacja agregatów maszynowych, planowanie i organizacja produkcji rolniczej, produkcja zwierzęca

Pieczonka Dorota mgr inż. – procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, praktyka zawodowa, usługi gastronomiczne, zajęcia z wychowawcą

Pilch Alicja mgr – biblioteka szkolna

Rolska-Michno Katarzyna mgr – chemia, biologia

Winiarz Grażyna mgr – zajęcia z pedagogiem, zajęcia rewalidacyjne

Zagaja Stanisław mgr inż. – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie

 

Wychowawcy w internacie
 

Kopeć Barbara mgr

Kolasa Bożena mgr

Kornak Bernadeta mgr

Lech Sławomir mgr

Mach - Florek Lidia mgr

Pilch Alicja mgr

Winiarz Grażyna mgr

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA