gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

W pracy kucharza niezbędna jest wrażliwość estetyczna
i smakowa. Najczęściej będziesz pracować w zespole.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

Kucharz powinien cechować się: podzielnością uwagi, zręcznością ruchów, refleksem, wytrwałością.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy 
projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach 
czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.

Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki 
i zdrowej żywności.

Praca kucharza odbywa się w stałych godzinach, w systemie 
zmianowym. Przeciętnie wynosi od 6 do 9 godzin dziennie 
(najczęściej jest to ośmiogodzinny dzień pracy).

Kucharz pracuje głównie na stojąco w pomieszczeniach 
przystosowanych do przetwarzania żywności. Wymagana jest 
obsługa specjalistycznego sprzętu stosowanego w przetwórstwie.

 

Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie kucharz możesz podjąć 
pracę w: zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych, 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
   ‣  Działalność gospodarcza w gastronomii
   ‣  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
   ‣  Język obcy zawodowy

 

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie,
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej,
wycieczki do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi 
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie 
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji 
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości. 
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

   ‣  baristy,
   ‣  barmana,
   ‣  kelnera,
   ‣  kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

gallery/kucharz_info1