gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/piekarz_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem.
Kontakty z ludźmi sprowadzają się przede wszystkim do współpracowników.

Praca bywa kreatywna, czasami jednak jest monotonna i wymaga wytrzymałości fizycznej.

Piekarz odpowiada za zdrowie konsumenta.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Praca piekarza to praca zmianowa. W okresie nasilenia prac może odbywać się ona w nocy, a nawet w dni świąteczne.

Głównie pracuje się na stojąco, w pomieszczeniach zamkniętych
o dużym natężeniu hałasu, wysokiej temperaturze i zapyleniu.
Praca wymaga sprawności i siły fizycznej.

Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracę znajdziesz w zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.

Możesz także pracować na własny rachunek prowadząc własną działalność.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Język obcy w rolnictwie
   ‣  Przepisy ruchu drogowego
   ‣  Prowadzenie działalności rolniczej
   ‣  BHP w produkcji rolniczej
   ‣  Produkcja roślinna
   ‣  Produkcja zwierzęca
   ‣  Technika w rolnictwie

 

Współpracujemy z wiodącymi firmami branży rolniczej 
działającymi na naszym terenie, jak również z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w zakresie szkoleń, praktyk i kursów. 

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz 
do firm i gospodarstw specjalistycznych.

Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

prawa jazdy kat. T,
chemizacji,
wózków widłowych,
operatora kombajnu zbożowego i inne.

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, 
jej dziedzicznie
 oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.