gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

R.16
ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Kwalifikacja R.16

„Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” – 1 lub 2 semestry
(przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji R.3 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik rolnik).

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

Osoby wykształcone w zawodzie technik rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody np: technik agrobiznesu. Technik rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.

   Warunki uczestnictwa:

  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

  • kserokopia dowodu osobistego.

   Dlaczego warto?

  • bezpłatna forma kształcenia;

  • zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

  • możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach programów dla wsi i rolnictwa;

  • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T (bezpłatnie).

 pobierz podanie R.16 

gallery/ikona_word