gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/rolnik_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

W zawodzie rolnika bardzo przydatnymi cechami są wytrwałość 
i cierpliwość. Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być 
spostrzegawczym, posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji 
oraz szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i w zespole 
i dlatego ważna jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
współpracowników.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu 
technik rolnik oraz technik agrobiznesu. Podobne umiejętności 
mogą być przydatne także w zawodach: technik ogrodnik, technik 
pszczelarz, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, 
technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające 
na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn 
i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć sezonowo mogą ulegać 
zmianie zależnie od kierunku produkcji . W okresie nasilenia 
prac polowych dzień pracy może trwać 9–12 godzin.
Niektóre prace wymagają wysiłku fizycznego, ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin i obsłudze zwierząt.

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

 

Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, 
gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.

Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i usługowych.

 

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Język obcy w rolnictwie
   ‣  Przepisy ruchu drogowego
   ‣  Prowadzenie działalności rolniczej
   ‣  BHP w produkcji rolniczej
   ‣  Produkcja roślinna
   ‣  Produkcja zwierzęca
   ‣  Technika w rolnictwie

 

Współpracujemy z wiodącymi firmami branży rolniczej 
działającymi na naszym terenie, jak również z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w zakresie szkoleń, praktyk i kursów. 

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz 
do firm i gospodarstw specjalistycznych.

Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

prawa jazdy kat. T,
chemizacji,
wózków widłowych,
operatora kombajnu zbożowego i inne.

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, 
jej dziedzicznie
 oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.