gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

Realizacja projektu zakładała zorganizowanie na czas dwóch miesięcy wystawy czasowej pt.: Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości”. Ważnym punktem wystawy był cykl lekcji muzealnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, podczas których młodzież opracowała „Ludowe logo” z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego elementu), które funkcjonować będzie jako logo promocyjne regionalnej kultury ludowej. Ponadto wydana została publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość”.

W ramach w/w projektu zaproszeni goście, wszyscy zainteresowani poznaniem dziedzictwa kulturowego i tradycji naszego regionu, uczestniczyli w wystawie, podczas której mogli podziwiać eksponaty ukazujące regionalną różnorodność i piękno lokalnych strojów męskich i damskich, tym samym inspirować się wzornictwem i kolorystyką ubioru swoich przodków. Po ekspozycji, wszyscy zebrani udali się do Zajazdu Pastewnik, gdzie odbyło się oficjalne podsumowanie projektu połączone z promocją publikacji albumowej „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” związanej z dziejami stroju przeworskiego, którą otrzymali wszyscy zainteresowani tematyką. Wydanie w/w publikacji stało się okazją do promowania wartości polskiej kultury oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturowej. Realizacja poszczególnych etapów projektu niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat wyglądu, funkcji i przemian stroju przeworskiego, tym samym do spostrzegania go jako znaku tożsamości i tradycji związanej z obszarem przeworskim.

gallery/2017_09_stroje_ludowe_mini1

Podsumowanie projektu pn.: „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan operacyjny na lata 2016 - 2017

W dniu 30 września br. w Galerii Magnez oraz Zajeździe Pastewnik w Przeworsku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2016 – 2017, którego Beneficjentem jest Powiat Przeworski, zaś partnerami w realizacji projektu Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

gallery/2017_11_logo_ue
gallery/2017_11_logo_podkarpackie
gallery/2017_11_logo_ksow
gallery/2017_11_logo_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”