gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/tz_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8edit
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.

Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, 
kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku
wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których 
prowadzi usługi.

Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć 
dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także 
w zawodzie kelner.

Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie 
rysunku dekoracyjnego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych musi się liczyć z pewną uciążliwością miejsca pracy, wysoką temperaturą, zapachami, oparami. Praca wymaga głównie pozycji stojącej.

Większość czasu może spędzać nad pracą typowo biurową (kalkulacje), ale przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki czy restauracji (kierownik sali czy zmiany).

Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych możesz podjąć pracę na stanowiskach, np.: technologa żywienia, dietetyka, klasyfikatora żywności 
zarówno w zakładach gastronomicznych i firmach 
cateringowych, jak również w instytucjach kontroli 
jakości żywienia.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
   ‣  Działalność gospodarcza w gastronomii
   ‣  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 
   ‣  Język obcy zawodowy 
   ‣  Zasady żywienia 
   ‣  Organizacja produkcji gastronomicznej 
   ‣  Usługi gastronomiczne 
   ‣  Zajęcia praktyczne

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami 
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie, 
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej, wycieczki 
do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi 
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie 
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji 
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości. 
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

   ‣  baristy,
   ‣  barmana,
   ‣  kelnera,
   ‣  kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

gallery/info_ramka6edit