gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/te_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu 
swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy 
zespołowej w wydziale czy całej instytucji.

Będziesz pracować z ludźmi. Będziesz odpowiedzialny za pracę 
zespołu. Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać 
umiejętności przekonywania i negocjowania.

Konieczne jest sprawne posługiwanie się komputerem.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: 
technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, 
technik logistyk, technik administracji.

Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista 
powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi 
i przetwarzania danych, takimi jak: faks, kserokopiarka 
i komputer.

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe. Praca ekonomisty 
najczęściej odbywa się przy komputerze. Najczęściej praca 
nie wymaga konieczności przemieszczania się, zdarzają się 
także stanowiska, które są związane z wykonywaniem zawodu 
w różnych miejscach, co wiąże się z podróżami służbowymi.

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, 
ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których 
potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Działalność gospodarcza
   ‣  Planowanie i sprawozdawczość w organizacji
   ‣  Język obcy zawodowy
   ‣  Rachunkowość i analiza finansowa

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

   ‣  Pracownia ekonomiczna
   ‣  Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
   ‣  Ponadto w programie przewidziano 6 tygodni
      praktyk zawodowych odbywających się w instytucjach  
      finansowych i innych firmach branżowych. 

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

   ‣  komputerowych,
   ‣  obsługi kas fiskalnych i innych.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym
dla zawodu technik rachunkowości.