gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/informatyk_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8edit
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

Praca informatyka to najczęściej praca indywidualna. Często wymaga kontaktu z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredniego, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Praca może wymagać także bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi: współpracownikami, przełożonymi, klientami.

Czasami praca odbywa się pod silną presją czasu.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.

Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.

Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Informatyk pracuje zwykle 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.

Praca odbywa się głownie w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach zamkniętych, przy monitorach komputerów. Podczas pracy niezbęde jest korzystanie z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Ponadto informatyk narażony jest na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
   ‣  Działalność gospodarcza w gastronomii
   ‣  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 
   ‣  Język obcy zawodowy 
   ‣  Zasady żywienia 
   ‣  Organizacja produkcji gastronomicznej 
   ‣  Usługi gastronomiczne 
   ‣  Zajęcia praktyczne

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami 
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie, 
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej, wycieczki 
do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi 
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie 
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji 
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości. 
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

   ‣  baristy,
   ‣  barmana,
   ‣  kelnera,
   ‣  kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

gallery/info_ramka6edit