gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.

Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kandydat ubiegający się o  posadę kelnera powinien znać języki obce, a przynajmniej jeden biegle w mowie i piśmie, co przydaje mu się w kontaktach z  klientem cudzoziemcem. Dobrze jest, jeśli zna kilka podstawowych zwrotów w wielu językach.

Kelner pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Zazwyczaj to praca zmianowa. Najbardziej charakterystyczną cechą tego zawodu jest praca w ciągłym ruchu.

Najczęściej kelner przebywa w pomieszczeniu, praca na wolnym powietrzu zdarza się rzadziej (ogródki kawiarniane, tarasy itp.). Może podejmować dodatkowe prace przy obsłudze przyjęć
i uroczystości. Atutem pracy kelnera jest bezpośredni kontakt
z gośćmi i często dodatkowa gratyfikacja w postaci napiwków.

Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innych placówek np. hoteli, teatrów.

Zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych kelnerów stale wzrasta w związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury
w zakresie usług gastronomicznych i hotelarskich.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Technika i bezpieczeństwo w gastronomii 
   ‣  Zasady żywienia człowieka
   ‣  Technologia sporządzania potraw i napojów 
   ‣  Usługi gastronomiczne
   ‣  Obsługa menedżerska gastronomii
   ‣  Prowadzenie działalności gastronomicznej
   ‣  Psychologia pracy kelnera
 

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

   ‣  Wykonywanie usług kelnerskich
   ‣  Organizacja usług gastronomicznych

Ponadto w programie klasy drugiej i trzeciej przewidziano po
4 tygodnie praktyk zawodowych odbywających się w zakładach gastronomicznych świadczących pełen zakres usług kelnerskich.
Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w SieniawieHotel w Arłamowie.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych kursów. Dojdziesz do perfekcji w obsłudze klienta biorąc udział w licznych uroczystościach i imprezach w środowisku lokalnym

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Masz możliwość rozwijania zdolności i poznawania kuchni innych krajów w ramach wyjazdów i praktyk odbywających się w kraju
i za granicą. Już w trakcie nauki dorobisz sobie do kieszonkowego chodząc na obsługę wesel i innych uroczystości w zaprzyjaźnionych zakładach gastronomicznych
 

gallery/t_kelner_info_1