gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/tl_info1_1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania 
i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność 
i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne.

Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność 
na stres.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: 
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym 
języka angielskiego i obsługa komputera.

Praca logistyka to zwykle 8 godzin dziennie, w systemie 
zmianowym. Często będziesz pracować w ruchu lub 
na siedząco. 

Możliwa praca zarówno w pomieszczeniach – biurze firmy, 
bazie, obiektach magazynowych, jak i w terenie.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków 
należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel 
i usługi, transport i spedycja, wojskowość, informatyka 
i telekomunikacja oraz wiele innych przedsiębiorstw i instytucji.

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji 
krajowej i międzynarodowej.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

   ‣  Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
   ‣  Logistyka w procesach produkcji
   ‣  Zapasy i magazynowanie
   ‣  Dystrybucja
   ‣  Procesy transportowe w logistyce
   ‣  Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
   ‣  Język obcy w logistyce

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

   ‣  Logistyka zaopatrzenia i produkcji
   ‣  Planowanie produkcji i dystrybucji
   ‣  Usługi transportowo-spedycyjne
   ‣  Obsługa jednostek zewnętrznych
   ‣  Planowanie przepływów zasobów i informacji

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

   ‣  wózków widłowych z certufikatem Urzędu Dozoru
      Technicznego 
   ‣  obsługi kasy fiskalnej
   ‣  obsługi oprogramowania logistycznego

UWAGA: 
Kierunek TECHNIK LOGISTYK w naszej szkole działa pod 
patronatem jednostki wojskowej.