gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

gallery/tr_info1
gallery/info_ramka1
gallery/info_ramka2
gallery/info_ramka3
gallery/info_ramka4
gallery/info_ramka8
gallery/info_ramka6
gallery/info_ramka7_1
gallery/info_ramka8_2

Źródło: SZ na podstawie KOWEZiU

gallery/powrot_mini

Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy. 
Obok umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności organizacyjne. Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna i ciężka, bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.

Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być spostrzegawczym 
i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: 

ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, 
rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, 
technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające 
na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn 
i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć sezonowo mogą ulegać 
zmianie zależnie od kierunku produkcji . W okresie nasilenia 
prac polowych dzień pracy może trwać 9–12 godzin.
Niektóre prace wymagają wysiłku fizycznego, ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin i obsłudze zwierząt.

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w rolniczych 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych 
z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach rolnych, samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo 
oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo 
agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing 
produktów rolniczych itp.),

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

W programie przewidziano dwa miesiące praktyk zawodowych odbywających się w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
lub instytucjach otoczenia rolniczego. Współpracujemy 
z wiodącymi firmami branży rolniczej działającymi na naszym 
terenie, jak również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w zakresie szkoleń, praktyk i kursów. 

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz 
do firm i gospodarstw specjalistycznych. 

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć 
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych 
kursów:

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, 
jej dziedzicznie
 oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.