•   

     Klasa policyjna  jest ofertą skierowaną do młodzieży, która chce poznać lub przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego: policja, ochrona, służba celna, więzienna i inne. W toku nauki uczeń będzie doskonalić swoją sprawność fizyczną, poznawać podstawy samoobrony, zdobywać podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego i wykroczeń, psychologii, budowy broni. Zapewniona jest możliwość uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych na poligonach, obozach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli oraz policjantów. Liczne szkolenia strzeleckie i taktyczne, zawody sportowe i proobronne przygotowane specjalnie dla młodzieży z klas policyjnych są okazją dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości. Oprócz ogólnego wykształcenia absolwent klasy policyjnej będzie przygotowany do podjęcia nauki w szkołach policyjnych (teoretycznie i praktycznie-próby sprawnościowe i tory przeszkód). Zajęcia z edukacji policyjnej obywają się z funkcjonariuszami Policji.

     

    PRZEDMIOTY PUNKTOWANIE PRZY NABORZE:

    • j. polski
    • matematyka
    • geografia
    • Wiedza o Społeczeństwie

     

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

    • geografia lub historia
    • WOS
    • j. angielski

    PROPONOWANE JĘZYKI OBCE

    • j. angielski
    • j. niemiecki

     

    PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

    • wiedza o policji
    • sztuki walki (samoobrona, techniki interwencyjne)
    • strzelectwo sportowe

     

    Jakie studia po ukończeniu nauki:

    • stosunki międzynarodowe
    • szkoły służb mundurowych
    • prawo
    • administracja
    • bezpieczeństwo publiczne
    • zarządzanie zasobami ludzkimi
    • zarządzanie regionalne
    • edukacja dla bezpieczeństwa
    • polityka regionalna
    • bezpieczeństwo narodowe i wiele innych

    Ukończenie nauki w tej klasie  otwiera drogę do pracy w takich miejscach jak:

    • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne związane z bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności
    • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa
    • wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego
    • instytucje samorządowe różnego szczebla
    • wojewódzkie sztaby wojskowe
    • jednostki straży pożarnej
    • formacje obrony cywilnej kraju oraz struktury bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.

    Ponadto absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.