• KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

    Jesteś zainteresowany tajnikami ludzkiej duszy? Interesujesz się motywami ludzkiego postępowania? Pasjonuje Cię pomoc drugiemu człowiekowi? Wybierz klasę psychologiczno – pedagogiczną! Przygotowujemy do kontynuowania nauk na studiach wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych.

    ROZSZERZENIA:

    ·        J. POLSKI

    ·        Do wyboru BIOLOGIA LUB GEOGRAFIA    PRZEDMIOTY PUNKTOWANIE PRZY NABORZE:

    ·        j. polski

    ·        biologia

    ·        geografia

    ·        j. angielski

     

    PROPONOWANE JĘZYKI OBCE

    ·        j. angielski

    ·        j. niemiecki

     

    PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE-innowacje

    ·       podstawy psychologii

    ·       warsztaty psychoedukacyjne z zakresu kluczowych umiejętności życiowych (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych)

    Dodatkowo oferujemy:

    ·       udział w zajęciach otwartych w placówkach oświatowych,

    ·       współpraca z organizacjami pozarządowymi,

    ·       działania w charakterze wolontariatu we współpracy różnymi organizacjami

    To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, resocjalizatorów, pracowników HR. Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie etyki, ekonomii, filozofii, teologii, itp.