• HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Kwalifikacja HGT.12

    „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” – 2 semestry  (przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji T.6 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych). Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową. Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.    

    Warunki uczestnictwa:

    • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;
    • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
    • Strój roboczy i obuwie ochronne.

     

     Cele kursu:

    • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;
    • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;
    • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.

     

     Dlaczego warto?

    • Bezpłatna forma kształcenia;
    • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);
    • Możliwość skrócenia liczby godzin  poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;
    • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;
    • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

     

    Podanie do pobrania:

    HGT.12.doc

    HGT.12.pdf