• KUCHARZ
    symbol cyfrowy zawodu: 
    512001

    Absolwent naszej szkoły  w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

    1) oceniania jakości produktów;

    2) przechowywania żywności;

    3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

    4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

    5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

    6) wydawania dań.

    Dodatkowe umiejętności zawodowe

    Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) uczeń powinien być przygotowany do:
    1) dobierania odpowiednich gatunków kawy;
    2) przygotowania różnych rodzajów kawy;
    3) przygotowania dekoracji kawy.

    Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności rzeźbienie w owocach i warzywach (carving) uczeń powinien być przygotowany do:

    1) projektowania i wykonywania rzeźb w owocach i warzywach;
    2) projektowania dekoracji potraw;
    3) wykonania dekoracji stołu.