• Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (DzU poz 186 )  od dnia 27 stycznia  2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.ogranicza się  funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

    Od czwartku 27 stycznia  2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.. zajęcia szkolne we wszystkich klasach będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie.

    Szczegółowe informacje związane z organizacją nauczania będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego i umieszczane na stronie internetowej szkoły.

    Proszę o bieżące śledzenie informacji.

     

    Beata Klisz

    Dyrektor

    Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu