• Wyjazd do Grecji upłynął na zajęciach warsztatowych oraz na zajęciach w terenie. Podczas warsztatu uczniowie zapoznawali się z obsługą narzędzi umożliwiających budowanie stron internetowych. Przypominamy, że efektem całego projektu jest stworzenie przez uczniów interaktywnego przewodnika po zasobach naturalnych, przyrodzie, krajobrazach regionów, w których siedzibę mają obydwie szkoły: Podkarpacia i Bieszczad oraz Riwiery Olimpijskiej z Masywem Olimpu oraz w szerszym ujęciu również Polski i Grecji. Uczniowie poddali analizie materiały zgromadzone podczas etapu przygotowań do mobilizacji i podejmowali decyzje o tym, co na opracowywanej stronie powinno się znaleźć. Wszystko to w języku angielskim!  Pracowali także nad tłumaczeniami materiałów, ponieważ w finalnej wersji content będzie dostępny w 3 językach – polskim, angielskim i greckim

     

    W trakcie zajęć terenowych uczniowie  zbierali materiały oraz treści do budowanego interaktywnego przewodnika. Następnie kontynuowali prace nad „blogiem”, przecież transkrypcje przeprowadzonych wywiadów czy katalogowanie zdjęć nie zrobi się samo

     

    A jak czas spędzaliśmy po zajęciach? Równie produktywnie. Czas wolny to czas, w którym uczniowie poznają grecką kulturę i obyczaje. Jest to świetnie wykorzystywana okazja do rozwoju kompetencji personalnych, społecznych i językowych (!) oraz poszarzania wiedzy i horyzontów. Odbyła się gra terenowa, podczas której uczniowie mieli okazję porozmawiać z napotkanymi Grekami, wzięli udział w warsztatach greckiego tańca (WOW) i dużo spacerowali:)