•  

     

    TECHNIK rolnik z innowacją pszczelarstwo

     

    Technik rolnik jest atrakcyjny dla uczniów, którzy chcą zdobyć zawód rolnika
    i profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą – także dla tych, którzy chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”.

    Technik rolnik może prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować
    w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

     

    Kwalifikacje:

    ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej;
    ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

     

    W zakresie kwalifikacji ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej do:

    • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
    • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
    • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
    • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

    W zakresie kwalifikacji ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej do:

    • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej;
    • organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

     

    Dodatkowe zajęcia związane z zakładaniem i prowadzeniem pasieki.

     

    Przedmioty uwzględnione w rekrutacji; j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, j. obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki

     

    Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Uzyskanie wyksztalcenia rolniczego jest niezbędne w korzystaniu z funduszy unijnych.

    Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach innowacji pozwolą na zdobywanie i poznanie tajemnic związanych z prowadzeniem gospodarstwa pasiecznego i dadzą możliwość rozwinięcia pasji lub zdobycia ciekawego zawodu.

     

    Technik rolnik znajdzie zatrudnienie w:

    • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
    • indywidualnych gospodarstwach rolnych;
    • małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego;
    • instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem;
    • administracji samorządowej i rządowej;
    • placówkach badawczych.