•  

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

      

     rok 2023/2024:

     1. Norbert Bielec 4TL

      

     rok 2022/2023:

     1. Hajczewski Marcin 4TR

      

     rok 2021/2022:

     1. Gardziel Gabriela 4TŻ,

     2. Kwaśniak Miłosz 3TL

      

     rok 2020/2021:

     1. Gardziel Gabriela 3TŻ,

     2. Kwaśniak Miłosz 2TL

      

     rok 2019/2020: 

     1. Gardziel Gabriela 2TŻ