• Stypendyści:

     

    I. Stypendium Wójta:

     

    rok 2021/2022:

    1. Flak Marcelina 3TL

    2. Gardziel Gabriela 4TŻ

    3. Górniak Emilia 3TŻ

    4. Hajczewski Marcin 3TR

    5. Kwaśniak Miłosz 3TL

    6. Superson Kacper 2TL

    7. Wiktorowska Nikola 2TŻ

    8. Zięba Piotr 4TL

     

    rok 2022/2023:

    1. Bielec Norbert 3TL

    2. Lorenc Michał 3TL

    3. Hajczewski Marcin 4TR

    4. Smilianets Illia 2TI

     

    II. Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

     

    rok 2019/2020: 

    1. Gardziel Gabriela 2TŻ

     

    rok 2020/2021:

    1. Gardziel Gabriela 3TŻ,

    2. Kwaśniak Miłosz 2TL

     

    rok 2021/2022:

    1. Gardziel Gabriela 4TŻ,

    2. Kwaśniak Miłosz 3TL

     

    rok 2022/2023:

    1. Hajczewski Marcin 4TR