•  


   Sprzedawca

   Zawód:  522301

    

   Kwalifikacja: HAN.01.Prowadzenie Sprzedaży.

    

   Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie. Będziesz pracować z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. Trafią ci się trudni klienci. W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów i ich ceny. Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane.

    

   Cele kształcenia w zawodzie:

    

   • przyjmowanie dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży.
   • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
    i sprzedaży.

   Nauczysz się:

    

   • sprawnej obsługi klienta
   • sprzedawania towarów znajdujących się w sklepie
   • zapewnienia pełnej informacji o sprzedawanych towarach
   • doradzania klientom przy dokonywaniu wyboru towarów
   • urządzania ekspozycji stałych wewnątrz sklepu oraz na wystawach, witrynach okiennych lub specjalnych miejscach przeznaczonych do prezentacji towarów
   • przyjmowania płatności od klientów

   Sprzedawca

    

   Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

   • towaroznawstwo
   • organizacja sprzedaży
   • sprzedaż towarów
   • podstawy działalności handlowej
   • zajęcia praktyczne

    

   Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

    

   • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   • organizacji handlu w gospodarce rynkowej.
   • organizacji sprzedaży detalicznej.
   • organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, przygotowania ich do sprzedaży i ekspozycji.
   • wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych.
   • rozliczania i zabezpieczania utargu.
   • pozyskiwania i obsługi klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej.

    

   Sprzedawca przygotowany jest do pracy w charakterze kasjera, magazyniera i ekspedienta w:

   • firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu
   • ma możliwość założenia własnej firmy

    

   Egzaminy zawodowe / zdobywane kwalifikacje:

   W trakcie nauki czeka Cię jeden egzamin zawodowy z kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

   Sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych. 

   Może również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa, gdy zda egzamin z kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

    

   Praktyczna nauka zawodu:

   Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
   Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole lub u pracodawcy,  z którym podpisywana jest umowa na cały okres kształcenia.