•  


    Kucharz

    Zawód: 512001

    "Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką" - nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani.... potrawy. Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno- estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe wykonywane przez kucharza  to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, lecz najważniejsza jest praktyka zdobyta w pracy w warsztatach szkolnych w naszej szkole.

    Kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

    W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

    • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
    • wydawania potraw
    • stosowania receptur gastronomicznych
    • współpracy w zespole
    • komunikacji interpersonalnej
    • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
    • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
    • przechowywania i utrwalania żywności

    Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?

    • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
    • pokazy: np. kuchni molekularnej,
    • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych
    • wyjazdy na targi branżowe,
    • pracę w ramach patronatu klas.

    Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, poznasz tajniki food design'u w sztuce kulinarnej.

     

    Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności rzeźbienie w owocach i warzywach (carving) uczeń powinien być przygotowany do:

    • projektowania i wykonywania rzeźb w owocach i warzywach;
    • projektowania dekoracji potraw;
    • wykonania dekoracji stołu.

     

    Możliwości zatrudnienia:

     

    Wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły,

    przedszkola, internaty,stołówki prowadzone przez zakłady pracy,restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów
    i półproduktów spożywczych.

    Zajęcia praktyczne  w klasie I jeden dzień w tygodniu w klasie II dwa dni w tygodniu,
    w klasie trzeciej dwa dni w tygodniu organizuje szkoła we własnych warsztatach szkolnych, stołówce szkolnej lub w restauracjach pod kierunkiem  nauczyciela.