• OPIEKA ZDROWOTNA

     

    Informacja w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

    Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. roku o opiece zdrowotnej  nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078) dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu  informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  uczniom na poniższych zasadach:

    Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole na parterze w następującym czasie:

    Wtorek     12.00 - 15.35

    Piątek        8.00 - 15.35