•  

    TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – INNOWACJA RECYKLING

    Zawód: Technik ochrony środowiska 325511

     

    Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 20.01.2022 r. pomiędzy Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze, GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics zostało podpisane porozumienie o współpracy, na mocy którego Spółki GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics objęły patronat nad klasą kształcącą w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling”.

    Ósmoklasiści, którzy wybiorą nowy kierunek będą mogli skorzystać z płatnych staży i praktyk, nowoczesnej bazy dydaktycznej, dofinansowania do warsztatów, konferencji oraz wyjazdów studyjnych. Na najlepszych uczniów czekają również stypendia.

    Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy.

    Obie Spółki zadeklarowały m.in. wspólne promowanie kształcenia w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling” oraz współuczestnictwo w realizacji praktycznej nauki zawodu.

     

    Zawód przyszłości – twój zawód!!!

    Zastanawiasz się czy warto? Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów - inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe

     


    Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w:

    • ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
    • terenowych organach administracji państwowej,
    • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
    • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
    • instytucjach naukowo-badawczych,
    • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
    • centrach edukacji ekologicznej.