•  Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zarzeczu

    mgr  Klisz Beata - historia, język polski, pedagog

    mgr  Winiarz Grażyna - wicedyrektor, pedagog

    mgr inż. Bąk Anna - wychowawca internatu

    mgr inż. Bąk Bogusław - wychowawca internatu, podstawy przedsiębiorczości

    mgr Baran Paulina - język angielski

    mgr inż. Bieniasz Ewa - przedmioty zawodowe

    mgr Brewka Maria - język niemiecki

    mgr inż. Dutka Wiesław - informatyka

    mgr inż. Flejszar Marta - przedmioty zawodowe

    Gargała Edyta - wychowawca internatu

    mgr Głąb Maria - język polski

    mgr inż. Górska Barbara - przedmioty zawodowe

    mgr Haftek Katarzyna - wychowawca internatu

    mgr Hołub Beata - fizyka

    mgr inż. Jedynak Renata - przedmioty zawodowe

    mgr Juroszek-Sowa Barbara - język angielski

    mgr Kanjerska Elżbieta - matematyka

    mgr Kic Artur - wychowanie fizyczne

    mgr Kolasa Bożena - język polski

    mgr Kopeć Barbara - wychowawca internatu

    mgr Lemik Agnieszka - wychowawca internatu

    mgr Lech Sławomir - wychowawca internatu

    mgr Mach-Florek Lidia - geografia

    mgr Majcher Alicja - wychowawca internatu

    mgr Matkowska  Agnieszka - przedmioty zawodowe

    Ks.  dr Maziarz Radosław - religia

    mgr Mikłasz Ewelina - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

    mgr inż. Pieczko Renata - przedmioty zawodowe

    mgr inż. Pieczonka Dorota - przedmioty zawodowe

    mgr Pilch Alicja - biblioteka szkolna, wychowawca internatu

    mgr Rolska-Michno Katarzyna - chemia, biologia

    mgr Rzeszutek Grażyna - plastyka

    mgr Stepaniak Beata - wychowawca  internatu

    mgr Strzębała Sylwia - wychowanie fizyczne

    Ks. mgr  Sygnarowski Stanisław - religia

    mgr Świtała Justyna - język angielski

    mgr Wąsacz Tomasz - przedmioty zawodowe

    mgr Winiarz Dorota - kierownik internatu

    mgr Wiśniewski  Marcin - historia, język polski

    mgr Włoch Małgorzata - wychowawca internatu

    mgr Wołoszyn Bąk Elżbieta - bezpieczeństwo i higiena pracy

    mgr inż. Zagaja Stanisław - przedmioty zawodowe

    mgr  Zięba Jacek - wychowawca internatu, informatyka