• Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zarzeczu

    mgr  Klisz Beata - historia, język polski - dyrektor 

    mgr  Winiarz Grażyna -  pedagog specjalny - wicedyrektor

    mgr Winiarz Dotota - wdż, wychowawca internatu - kierownik internatu

    mgr inż. Bal Małgorzata - przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna 

    mgr inż. Bąk Anna - wychowawca internatu

    mgr inż. Bąk Bogusław - wychowawca internatu, podstawy przedsiębiorczości

    mgr Biały Małgorzata - język angielski

    mgr inż. Bieniasz Ewa - przedmioty zawodowe - branża logistyczna

    mgr Brewka Maria - język niemiecki

    mgr inż. Dutka Wiesław - informatyka, fizyka, chemia

    dr Bernadetta Dziura - matematyka, wychowawca internatu

    mgr Ficek Krzysztof - edukacja policyjna, przepisy ruchu drogowego

    mgr inż. Flejszar Marta - przedmioty zawodowe - branża hotelarstwo, biologia

    mgr Gębala Jan - surdopedagog

    mgr Głąb Maria - język polski

    mgr  Goń  Marta - język niemiecki

    mgr inż. Górska Barbara - przedmioty zawodowe - branża logistyczna

    mgr Hołub Beata - fizyka

    mgr Inglot Małgorzata - wychowawca internatu

    mgr inż. Jedynak Renata - przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna

    mgr Juroszek-Sowa Barbara - język angielski

    mgr Kanjerska Elżbieta - matematyka

    mgr Kic Artur - wychowanie fizyczne

    mgr Klisz Artur - wychowawca internatu

    mgr inż. Kluz Paweł - BHP

    mgr Kolasa Bożena - język polski

    mgr Kopeć Barbara - wychowawca internatu

    mgr Kordek Emilia - religia

    mgr Kwiatkowska Aleksandra - wychowanie fizyczne

    mgr inż. Liszka-Konieczny Magdalena - przedmioty zawodowe - branża rolnicza i ochrona środowiska 

    mgr Lemik Agnieszka - wychowawca internatu

    mgr Lech Sławomir - wychowawca internatu, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obronna

    mgr Mach-Florek Lidia - geografia

    mgr Majcher Alicja - wychowawca internatu

    mgr Matkowska  Agnieszka - przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna 

    mgr Mikłasz Ewelina - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

    mgr Pałczyński Marek - przedmioty zawodowe - branża logistyczna

    mgr inż. Pieczko Renata - przedmioty zawodowe - branża logistyczna

    mgr inż. Pieczonka Dorota - przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna

    mgr Pilch Alicja - biblioteka szkolna, wychowawca internatu

    mgr inż. Piś Mateusz - przedmioty zawodowe - branża informatyczna

    mgr Rolska-Michno Katarzyna - chemia, biologia

    ks. mgr Ryba Robert - religia 

    mgr Ruman Anna - przedmioty zawodowe - branża logistyczna

    mgr Rzeszutek Grażyna - plastyka

    mgr Socha Oliwia - język polski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja

    mgr Stepaniak Beata - pedagog szkolny, wychowawca  internatu

    mgr Strzębała Sylwia - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe - branża hotelarska

    mgr Świtała Justyna - język angielski, język niemiecki

    mgr Wąsacz Tomasz - przedmioty zawodowe - branża rolnicza

    mgr Wiśniewski  Marcin - historia, język polski

    mgr Włoch Małgorzata - wychowawca internatu

    mgr Wołoszyn-Bąk Elżbieta - wychowawca internatu

    mgr Wróbel Anna - język angielski

    mgr inż. Zagaja Stanisław - przedmioty zawodowe - branża rolnicza, doradztwo zawodowe

    mgr  Zięba Jacek - wychowawca internatu, informatyka