• Rada Rodziców:

     

    Przewodniczący: Maciej Kwaśniak

     

    Zastępca: Agnieszka Kuras

     

    Sekretarz: Elżbieta Surmiak

     

    Skarbnik: Krzysztof Pałka

     

     

    Komisja Rewizyjna: Elżbieta Kucab, Wioletta Dziedzic

     

     

     

    Konto Rady Rodziców: 75 9106 0008 2002 0000 1140 0001