• Kadra pedagogiczna

    •  Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zarzeczu

      

     mgr  Klisz Beata - historia, język polski, pedagog

     mgr  Winiarz Grażyna - wicedyrektor, pedagog

     mgr inż. Bąk Anna - wychowawca internatu

     mgr inż. Bąk Bogusław - wychowawca internatu, podstawy przedsiębiorczości

     mgr Baran Paulina - język angielski

     mgr inż. Bieniasz Ewa - przedmioty zawodowe

     mgr Brewka Maria - język niemiecki

     mgr inż. Dutka Wiesław - informatyka

     mgr inż. Flejszar Marta - przedmioty zawodowe

     Gargała Edyta - wychowawca internatu

     mgr Głąb Maria - język polski

     mgr inż. Górska Barbara - przedmioty zawodowe

     mgr Haftek Katarzyna - wychowawca internatu

     mgr Hołub Beata - fizyka

     mgr inż. Jedynak Renata - przedmioty zawodowe

     mgr Juroszek-Sowa Barbara - język angielski

     mgr Kanjerska Elżbieta - matematyka

     mgr Kic Artur - wychowanie fizyczne

     mgr Kolasa Bożena - język polski

     mgr Kopeć Barbara - wychowawca internatu

     mgr Lemik Agnieszka - wychowawca internatu

     mgr Lech Sławomir - wychowawca internatu

     mgr Mach-Florek Lidia - geografia

     mgr Majcher Alicja - wychowawca internatu

     mgr Matkowska  Agnieszka - przedmioty zawodowe

     Ks.  dr Maziarz Radosław - religia

     mgr Mikłasz Ewelina - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

     mgr inż. Pieczko Renata - przedmioty zawodowe

     mgr inż. Pieczonka Dorota - przedmioty zawodowe

     mgr Pilch Alicja - biblioteka szkolna, wychowawca internatu

     mgr Rolska-Michno Katarzyna - chemia, biologia

     mgr Rzeszutek Grażyna - plastyka

     mgr Stepaniak Beata - wychowawca  internatu

     mgr Strzębała Sylwia - wychowanie fizyczne

     Ks. mgr  Sygnarowski Stanisław - religia

     mgr Świtała Justyna - język angielski

     mgr Wąsacz Tomasz - przedmioty zawodowe

     mgr Winiarz Dorota - kierownik internatu

     mgr Wiśniewski  Marcin - historia, język polski

     mgr Włoch Małgorzata - wychowawca internatu

     mgr Wołoszyn Bąk Elżbieta - bezpieczeństwo i higiena pracy

     mgr inż. Zagaja Stanisław - przedmioty zawodowe

     mgr  Zięba Jacek - wychowawca internatu, informatyka