• 25 marca 2022 r. Logistyka na wesoło! To jest to!

     • Wczoraj w naszej szkole gościliśmy ósmoklasistów z Zarzecza, Siennowa i Cieszacina Wielkiego.Pod opieką starszych kolegów, uczestnicy warsztatów rywalizowali między sobą wykonując zadania ukazujące logistykę z przymrużeniem oka. Warsztaty okazały się być lekcją przyjemnej i twórczej nauki przez zabawę. To także niepowtarzalna okazja aby bliżej poznać zawód, który w przyszłości może stać się źródłem utrzymania oraz satysfakcjonującej kariery zawodowej.

     • Wyniki rekrutacji do projektu: „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji"

     • W dniu 10 marca 2022 r. komisja rekrutacyjna w składzie:

      - mgr Barbara Juroszek - Sowa - przewodniczący

      - mgr Renata Pieczko - członek

      - mgr Marta Flejszar - członek

      Przeprowadziła weryfikację złożonych zgłoszeń do projektu "Niesamowita podróż po kuchni Greckiej"

      Komisja przyznała punkty, w ramach szczegołowych kryteriów rekrutacji, na podstawie części merytorycznej „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”. 

      W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

       

      Technik logistyk

       

       

      Lp.           Nazwisko i imię            Liczba punktów

      1. Dziamara Aleksandra                 85

      2. Karkut Gracjan                           75

      3. Koralewicz Kuba                        70

      4. Mikołajek Julia                            70

      5. Winiarz Natalia                           66

      6. Buryło Kamila                             66

      7. Gołąb Karolina                           65

      8. Rachfał Wiktoria                         61

      9. Bazylak Łukasz                          58

      10. Wojtuń Aleksandra                   56

       

      Lista rezerwowa:

      1. Kogut Sebastian                       55            

      2. Kucza Kacper                           50

      3. Czarniecka Anna                      50

       

      Technik żywienia i usług gastronomicznych

       

      Lp.       Nazwisko i imię     Liczba punktów

      1. Stańczyk Zuzanna                 76

      2. Kowal Kamila                         71

      3. Bobrek Wiktoria                     66

      4. Janusz Wiktoria                     61

      5. Tseiko Ivan                            59 

      6. Baryła Jadwiga                      55

      7. Pakuła Patrycja                     51

       

      Lista rezerowa:

      1.Świtalski Krystian 38

       

       

       

       

       

     • 10 marca 2022 r. Wycieczka klas mundurowych do Przemyśla

     • Uczniowie klas mundurowych w ramach zajęć z innowacji "klasa mundurowa" uczestniczyli w wycieczce do Przemyśla. Uczniowie zwiedzili wystawy stałe w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Ponadto podziwiali wystawę Fortów Twierdzy Przemyśl oraz uczestniczyli w wykładzie dotyczącym militariów z okresu wojennego. W drugiej części wycieczki uczniowie klas mundurowych zwiedzili Forty Twierdzy Przemyśl. 

      Ważnym elementem kształcenia młodzieży w naszych klasach mundurowych jest wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Sprzyja to integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz pomaga przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów.

     • Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.”!

     • W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do pierwszego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

       

      Ponadnarodowa mobilność w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa  w Zarzeczu

      Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują praktyczny poradnik w formie strony internetowej, wprowadzający czytelnika w zagadnienia procesu zakładania działalności gastronomicznej w Grecji i w Polsce oraz jej późniejszego prowadzenia.

       

      Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

      Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! 😊 Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

      Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

       

      Kto może wziąć udział w rekrutacji?

      Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność odbyła się jesienią 2021. W ramach drugiego wyjazdu w terminie 27.03.2022-08.04.2022 weźmie udział 17 uczniów oraz 2 nauczycieli naszej Szkoły.  Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennic z technikum w zawodzie technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z klasy III. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 17 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

      Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

       

      Jak można aplikować?

      Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

       

      Finansowanie

      Inicjatywa „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

       

      Ważne terminy

      07.03.2022 – rozpoczęcie rekrutacji

      09.03.2022 – zakończenie zbierania aplikacji

      10.03.2022 – publikacja listy wstępnej

      10.03.2022 – czas na ewentualne odwołania

      11.03.2022 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

       

      W przypadku pytań prosimy o kontakt z Barbarą Juroszek-Sowa, Koordynatorem projektu.

       

     • 9 marca 2022 r. - Uroczyste podsumowanie konkursów: matematycznego, z języka angielskiego i kulinarnego

     • Uczniowie z powiatu przeworskiego i jarosławskiego odebrali nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez naszą szkołę.

      Uroczystość swoją obecnością zaszczycili pan Łukasz Laska - członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, sekretarz Gminy Zarzecze i pani Małgorzata Byrwa - przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

      Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za tak liczny udział w konkursach i przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość

     • 1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w „Witosie”

     • Nie dajmy zginąć poległym... to motto, które przyświecało obchodom Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Od 2011 roku w Polsce 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Pamięć i oddanie hołdu, tym, którzy walczyli w obronie naszej niezależności i niepodległości to obowiązek każdego Polaka. Uczniowie klas mundurowych wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku i uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach wzięli udział w 1. Rajdzie Pieszym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły sięw Zespole Szkół odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Anna Laska - uczennica klasy IV Technikum przedstawiła biografie najbardziej znanych  Żołnierzy Niezłomnych. Następnie wszyscy udali się na trasę rajdu Zarzecze - Łapajówka – Żurawiczki. Biegła ona obok domu, w którym mieszkał płk Wojciech Sczepański – urodzony w Żurawiczkach, jeden z Żołnierzy Niezłomnych, który całe swoje życie był wierny słowom „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, gdzie uczniowie odczytali apel poległych oraz delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą płk. W. Szczepańskiego. Patronat honorowy nad Rajdem objęli Tomasz Bury – Wójt Gminy zarzecze oraz pani Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.