• KONKURS

     • Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

       

       

       

      SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

       

      Love Letters

      6,462 Love Letter Illustrations & Clip Art - iStock

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

       

       

       

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego.

       

      2. Cele konkursu:

      • promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się;

      • motywowanie uczniów do nauki i rozwijania umiejętności językowych z j.angielskiego;

      • stworzenie uczniom możliwości ćwiczenia struktur leksykalno-gramatycznych;

      • rozwijanie uzdolnień uczniów;

      • podniesienie samooceny uczniów.

       

      3. Zasady konkursu:

      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;

      • konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu;

      • uczestnicy konkursu samodzielnie i według własnego pomysłu piszą list miłosny w języku angielskim. Może to być również wyznanie uczuć dla kogoś bliskiego np. kogoś z rodziny, czy też przyjaciela. Format listu jest dowolny i może być wykonany dowolną techniką;

      • pracę konkursową należy złożyćdo dnia 7 lutego 2023r.u nauczycieli języka angielskiego pani Małgorzaty Biały lub pani Barbary Juroszek-Sowa;

      • wyniki konkursu zostanąogłoszone dnia 14 lutego 2023r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB Szkoły.

       

      Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia:

      Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.

      Jestem autorem złożonej pracy.

       

      4. Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;

      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce;

      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność redagowania tekstu, stopień trudności leksykalno-gramatycznej, poprawność językową, oraz pomysłowość i estetykę wykonania;

      • każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę z aktywności z j.angielskiego oraz dodatnie punkty z zachowania;

      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły.

       

      Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:

      pani Małgorzaty Biały lub pani Barbary Juroszek-Sowa.

     • A letter to Santa II POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWYPOD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZARZECZE

     • Wasze zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku
       w konkursie wzięło udział 28 szkół i otrzymaliśmy 225 prac !!!!

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy IV - VI

       

      1️⃣miejsce - Patrycja Sigda, SP Grzęska oraz P. Jędruch, SP Chłopice

      2️⃣miejsce - Nikodem Jarosz, SP Gorzyce oraz Rozalia Mazur, SP Mirocin

      3️⃣miejsce - Natalia Pawłowska, SP Zarzecze

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy VII - VIII

       

      1️⃣miejsce - Karolina Półtorak, SP Chałupki

      2️⃣miejsce - Amelia Michalik, SP Chłopice oraz M. Żeńczak, SP Chłopice

      3️⃣miejsce - Kinga Misiąg, SP 1 Przeworsk oraz Milena Piwko, SP 1 Przeworsk

       

      ➡️kategoria - szkoły ponadpodstawowe

       

      1️⃣miejsce - Norbert Bielec kl. 3TL, ZS Zarzecze

      2️⃣miejsce - Nadia Kovalchuk kl. 2TIŻ, ZS Zarzecze

      3️⃣miejsce - Ewelina Kowal kl. 1LO, LO Przeworsk

       

      Wyróżnienia otrzymują:

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy IV - VI

       

      Lena Sadowska, SP Pantalowice

      Izabela Chmiel, SP Pantalowice

      Filip Flak, SP Chałupki

      Gracjan Penc, SP Sietesz

      Manuela Serafin, SP Rozbórz

      Amelia Michalik, SP Sośnica

      Eliza Hejnosz, SP Urzejowice

      Paweł Świerk, SP Wierzbna

      Dominika Lorenc, SP Gniewczyna Łańcucka

      Weronika Raduj, SP Majdan Sieniawski

      Emilia Cieliczka, SP Tuligłowy

      Magdalena Kisiel, SP Siennów

      Patrycja Kobietowska, SP Cieszacin Wielki

      Weronika Harpula, SP Świętoniowa

      Marcin Walas, SP Maćkówka

      Kamila Ożóbko, SP Łowce

      Paulina Piela, SP Dębów

      Lena Szczerbińska, SP Surochów

      Karolina Pieniążek, SP Żurawiczki

      Magdalena Skuratko, SP Piwoda

      Julia Kowal, SP Jagiełła

      Julia Wojtas, SP 3 Przeworsk

      Wiktoria Zdunek, SP 1 Przeworsk

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy VII - VIII

      Aleksandra Kuźniar, SP Urzejowice

      Marta Weselak, SP Urzejowice

      Aleksandra Rojek, SP Chałupki

      Julia Skrzypek, SP Surochów

       

      ➡️kategoria - szkoły ponadpodstawowe

      DmytroIvaschenko, ZS Zarzecze

      Mateusz Szeliga, ZS Zarzecze

       

       

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włączenie się do konkursu.