• 03 październik 2023 r. Sukces naszej uczennicy - brawo Daszka!

     • Dasha Shatailo z klasy 3TLR wzięła udział w XIX Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pro - life "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" w kategorii plastycznej. Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zamieściło pracę Dashy w kalendarzu na rok 2024, która stanowi ilustrację do miesiąca września. Cieszy nas, że tak młoda uczennica z taką dojrzałością pochyliła się nad znaczeniem życia człowieka i poszanowaniem jego godności od momentu poczęcia aż po naturalny kres. Gratulujemy talentu plastycznego i niebywałej empatii.

     • 2 października 2023 - JUŻ ZA KILKA ŚWIĘTUJEMY 250 ROCZNICĘ KEN

     • 14 października mija 250 lat od powołania Komisji Edukacji narodowej - pierwszego polskiego  "ministerstwa" oświaty, które zreformowało polskie szkoły w XVIII wieku w duchu nowoczesności. celem kształcenia szkół KEN miał być "światły obywatel".
      Wiele ideałów KEN jest aktualnych po dzień dzisiejszy.
      Z tej okazji zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. "Ideały KEN". Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie w dniach 12 - 20 października 2023 r. 
      Zwycięzcy otrzymają NAGRODY. Szczegółowe informacje u nauczycieli historii i HIT.

     • 2 października 2023 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING

     • 25 września 2023 roku troje uczniów kierunku technik ochrony środowiska z innowacją recykling otrzymało stypendia.

      Fundatorem stypendiów jest Firma GPR Guma Plastik Recykling w Zarzeczu. Pomysłodawcą stypendium jest pan Andrzej Kubik – prezes firmy, który na co dzień wspiera szkołę w realizacji programu innowacji Recykling. Firma GPR Guma Plastik Recykling od samego początku jest patronem kierunku technik ochrony środowiska.

      Stypendia zostały wręczone przez prezesa firmy pana Andrzeja Kubika, który mimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas dla naszych uczniów. Na co dzień chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera bardzo aktywnie kształcenie naszych „recyklerów”

      Nasi stypendyści to:

      Kacper Głubisz – 2 000 złotych

      Miłosz nawolski – 1 500 zlotych

      Julia Siupik – nagroda specjalna – 500 zł

       

     • 29 wrzesień 2023 r. Dzień Chłopaka w 3TLR

     • Ten szczególny dzień świętowaliśmy wspólnie tuż przed praktykami. Kreatywność koleżanek z klasy przeszła najśmielsze oczekiwania. Wszyscy chłopcy otrzymali oryginalne prezenty, które wywołały uśmiechy na twarzach fanów motoryzacji. Od dzisiaj posiadają oni spersonalizowane prawo jazdy na resoraki.

     • 29 września 2023 - „ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA”

     • Zajęcia praktyczne to ważna część kształcenia w Technikum. Uczniowie mogą wówczaspraktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną, dlatego zajęcia na pracowniach zajęć praktycznych należą do ważnych i potrzebnych.

      Zaplecze warsztatowe naszej szkoły pozwala, by prowadzone zajęcia mogły być prowadzone efektywnie, a uczniowie mogli nabywać praktyczne umiejętności -  Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań – technik hotelarstwa.

      Już niedługo będziemy mogli kształcić naszych hotelarzy i techników żywienia i usług gastronomicznych w nowoczesnych pracowniach, które powstają w ramach dofinansowania „Polskiego ładu”.

       

     • 29 września 2023 – UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH

     • 29 września grupa uczniów z klasy 2 Technik żywienia i usług gastronomicznych i 3 Branżowej kierunek kucharz pod opieką pani Małgorzaty Bal brała udział w Warsztatach Kulinarnych Tradycji Kresowych w Baszni Dolnej.

      Pod czujnym okiem szefów kuchni z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowali potrawy, które gościły na królewskim stole. Było pysznie i kolorowo, a efekty pracy można zobaczyć na zdjęciach.

       

     • 25 września 2023 - EKOPRACOWNIA OZE – zielone serce „Witosa” otwarta.

     • 25 września odbyła się uroczystość otwarcia Ekopracowni OZE. W uroczystości uczestniczyli Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Wiesław Kubicki – radny powiatu przeworskiego, Łukasz Laska – członek zarządu powiatu przeworskiego, sekretarz Gminy Zarzecze, Andrzej Kubik – prezes firmy GPR Guma Plastik Recykling w Zarzeczu, Grzegorz Szymkiewicz – pełnomocnik Energetyka S.A OZE w Krakowie, Bronisław Kubas – wieloletni sołtys w Gminie Pruchnik oraz dyrektorzy szkół podstawowych. W uroczystości brali również udział uczniowie klasy 2. Technik ochrony środowiska z innowacją recykling.

      EKOPRACOWNIA OZE to nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne miejsce, w którym uczniowie będą zgłębiać tajniki wiedzy nauk przyrodniczych, ze szczególnym podkreśleniem odnawialnych źródeł energii. Pracownia została sfinansowana w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kwota dotacji wyniosła: 67500,00 zł.

      Całkowity koszt inwestycji to 75 tys. złotych.  

      Już od października w naszej pracowni zostanie zainaugurowana  działalność CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, z którego będą korzystać uczniowie szkół podstawowych z powiatu przeworskiego. Celem naszych działań będzie  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Partnerami w realizacji naszych celów ekologicznych będzie firma GPR Guma Plastik Recykling, oraz Energetyka Polska OZE S.A.

       

     • „Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem szkolnej demokracji”

     • "Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

      aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

      którzy razem uczą się, działają...,

      żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,

      żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

      pilnował porządku i praworządności...

      to nie tylko praca, ale i walka...

      w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

                                                                                                           Janusz Korczak


      Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywały się na terenie naszej szkoły w dniach 27 i 28 września. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Komisja wyborcza w składzie: Karolina Płocica, Aleksandra Pajda, Emilia Rząsa, Hubert Mnich, Marcel Wieliczko, Alex Białas czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nad całością wyborów czuwał również opiekun samorządu uczniowskiego – Małgorzata Biały.

      W głosowaniu wzięło udział 315 osób. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania tylko jedna była nieważna (ze względu na zbyt dużą liczbę znaków X zaznaczonych na karcie wyborczej).

      Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):

      1. Kacper Świerk

      2. Ąndrii Moroz

      3. Karolina Cicirko

      4. Tomasz Nowosiad

      5. Katarzyna Tokarz

      6. Klaudia Zabłocka

      Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącym Szkoły został uczeń klasy 2TRIO Kacper Świerk, który zdeklasował swoich konkurentów. Kacprowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska.

     • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • W tym roku uczniowie i nauczyciele będą mogli głosować na jednego z sześciu kandydatów. Są to:

      • Katarzyna Tokarz (kl. 2TŻH)
      • Karolina Cicirko (kl. 2LO)
      • Klaudia Zabłocka (kl. 2LO)
      • Kacper Świerk (kl. 2TRIO)
      • Tomasz Nowosiad (kl. 2TŻH)
      • Andrii Moroz (kl. 2TŻH)

      W poniedziałek 25 września odbędzie się debata, w której wezmą udział przedstawiciele z każdej klasy, a kandydaci będą odpowiadali na pytania.

      Natomiast środa 27 wrześniabędzie dniem ciszy wyborczej i samych wyborów.

      W piątek 29 września 2023 roku zostanie ogłoszony skład nowego prezydium, które rozpocznie swoją kadencję.

      3... 2... 1... do wyborów START!

      Kandydatom życzymy powodzenia w wyborach.
      Niech wygra najlepszy!

     • SZKOLNY KONKURS "TONGUE TWISTERS"

     • Nauczyciele jezykowcy zapraszają wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie "TONGUE TWISTERS" obejmującym łamańce językowe.

      Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

      SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

       


      TONGUE TWISTERS

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

       

       

      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
      W ZARZECZU

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego.
      2. Cele konkursu:
      • rozbudzanie zainteresowania młodzieży szkolnej językami i kulturą obcych krajów;
      • popularyzacja i poznawanie języków obcych;
      • popularyzacja Dnia Języków Obcych;
      • ćwiczenie słownictwa, wymowy i intonacji;
      1. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas w Zespole Szkół im. W.Witosa w Zarzeczu;
      • uczestnicy konkursu samodzielnie, według własnego uznania wybierają tzw. „łamańce językowe” i muszą nauczyć się ich na pamięć;
      • „łamańce językowe” mogą być wykonane w następujących językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim lub polskim;
      • można przedstawić tylko jeden „łamaniec” w każdym języku;
      • obowiązkowe jest wykonanie przynajmniej dwóch „łamańców językowych”;
      • następnie uczniowie muszą nagrać filmik, na którym pokazują jak dobrze opanowali „łamańce językowe”;
      • filmik należy przesłać na e-mail/ Telegram do pani Małgorzaty Biały(goska.bilozor@wp.pl) lub pani Justyny Świtały (s.jutyna@autograf.pl)do dnia 25 września 2023r.;
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 26 września 2023r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia:
       Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.

       

      Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce;
      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę: liczbę „łamańców językowych” – zaznaczając, że można przedstawić tylko jeden „łamaniec” w każdym języku, oraz poprawność, wymowę, tempo wypowiedzi;
      • każdy „łamaniec językowy” będzie oceniany osobno według następujących zasad:

      - stopień trudności – 1-5 pkt.

      - poprawność wymowy – 1-5 pkt.

      - tempo – 1-5 pkt.

      • każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę
       z aktywności z j.angielskiego lub j.niemieckiego;

       

      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u:

      pani Małgorzaty Biały, pani Justyny Świtały, paniBarbary Juroszek-Sowy, pani Anny Wróbel, pani Marty Goń lub pani Gabrieli Płocicy.

       

     • 18 września 2023 r. Sprzątanie „łączy ludzi"

     • Sprzątanie „łączy ludzi"

      Przesłanie to towarzyszyło uczniom naszej szkoły w dniach 13-18  września podczas aktywności ekologicznych.

      30 już  Akcja Sprzątania Świata umożliwiła uczniom klasy 2 Technikum Ochrony Środowiska podjęcie szeregu działań związanych  z monitoringiem wód - nie bez przyczyny...

      18 września  bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wody.

      Wykorzystując nowoczesne zaplecze pracowni OZE oraz jej zasoby, grupa naszych uczniów zbadała jakość komponentów środowiska, głównie wody i powietrza.

      Mając na uwadze hasło tegorocznej akcji, łączymy się we wspólnych działaniach na rzecz "Błękitnej Planety"  zamieniamy teorię w praktykę.

       

     • 18 wrzesień 2023 r. Zajęcia z ochrony środowiska.

     • Współpraca z GPR Guma Plastick Recykling to wiele ciekawych projektów i działań dla naszych uczniów kierunku technik ochrony środowiska z innowacja recykling. 

      Kolejne zajęcia prowadzone przez pana Andrzeja Kubika - prezesa Zarządu Firmy.

      Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. ☘

       

     • 14 wrzesień 2023 r, Narodowe czytanie

     • 14 września szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2023. Fragmenty z powieści Elizy Orzeszkowej " Nad Niemnem" zostały odczytane przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież. Uczniowie z Witosa z zainteresowaniem śledzili losy rodziny Korczyńskich, Bohatyrowiczów oraz protoplastów rodu Jana i Cecylii.

       

     • 13 września 2023 r. Kiermasz Używanych Podręczników

     • Każdego roku w miesiącu wrześniu organizowany jest w naszej szkole „Kiermasz używanych podręczników”, który umożliwia młodzieży sprzedaż pomocy dydaktycznych koleżankom i kolegom z klas programowo niższych, oraz dokonanie zakupu książek po bardzo atrakcyjnych cenach.

      Taka inicjatywa niewątpliwie wpływa na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych, a także ekologicznych. Koordynacją i organizacją całej akcji zajęła się p. Alicja Pilch wraz z uczennicami z klasy 5 TL: Julią Mikołajek, Karoliną Gołąb i Emilią Grandą oraz Karoliną Didenko z klasy 2 TL. Wspólnie  udało się przygotować do sprzedaży około 600 podręczników, z czego prawie 400 trafiło do nowych właścicieli. Grupą najbardziej zainteresowaną zakupem podręczników i najliczniej odwiedzającą kiermasz byli uczniowie z klas pierwszych i drugich.

      Książki można było także zakupić 18 i 19 września.

       

     • 12 września 2023 r. 2TO w EKOpracowni

     • Dnia 12.09.2023 klasa 2 TO podczas zajęć utrwalała wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzała ćwiczenia praktyczne obejmujące montowanie i testowanie zakupionych pomocy dydaktycznych do EKOpracowni- zielone serce szkoły.
      Mamy nadzieję, że zakupione pomoce będą służyć nie tylko uczniom naszej szkoły do zdobywania i poszerzania wiedzy o OZE.

     • 8 września 2023 r. OTO NASI PIERWSZOKLASIŚCI

     • W roku szkolnym 2023/2024 naukę w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa rozpoczęło 155 uczniów w Technikum, Branżowej szkole I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącym. Witamy serdecznie wszystkich w naszej szkole - mamy nadzieję, że szybko zaaklimatuzejecie się i poczujecie się nie tylko uczniami, ale również współgospodarzami naszej szkoły.

      Życzymy Wam powodzenia w nowej szkole, dużo sił i motywacji w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń, wielu sukcesów, radości i wspaniałych nowych znajomości i przyjaźni, które niech trwaja przez długie lata.

       

     • 8 września 2023 r. Ekopracownia – zielone serce szkoły - już wkrótce uroczyste otwarcie!

     • W naszej szkole od lipca  trwają intensywne prace nad tworzeniem nowoczesnej pracowni, która pozwoli uczniom w atrakcyjnych i przyjaznych warunkach zgłębiać wiedzę z nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Będzie to również miejsce, gdzie uczniowie ze szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych zajęciach i warsztatach.

      Pracownia została sfinansowana w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

      Przeprowadzony został remont jednej z klasowpracowni, zakupiono nowe funkcjonalne meble – stanowiska pracy dla uczniów i nauczyciela, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz środki audiowizualne – nowoczesny monitor interaktywny.

      Nowa pracownia to z pewnością miejsce, gdzie uczniowie chętnie będą się uczyć . Już niedługo zostaną zakończone prace przy jej tworzeniu. Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce pod koniec września.

     • 4 WRZEŚNIA 2023 ROK SZKOLNY 2023/2024 ROZPOCZĘTY

     • 4 września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego. Do naszej społeczności dołączyło 152 pierwszoklasistów, którzy będą uczyć się na następujących kierunkach:

      - Szkoła Branżowa I Stopnia: kucharz i magazynier logistyk;

      - Technikum: Logistyk z innowacją klasa mundurowa, Ochrona środowiskaz innowacją recykling, hotelarstwo z innowacją zarządzanie sekretariatem, technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka i estetyka potraw, informatyk z innowacją gry komputerowe;

      - Liceum Ogólnokształcące: z innowacją bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, psychologiczno-pedagogiczna i humanistyczno-prawna.

      W Liceum uczniowie realizują inne przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania zgodnie z wybranym profilem kształcenia.

      Do naszej społeczności dołączyli też nowi nauczyciele i wychowawcy.

      Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym przemarszem do kościoła, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie miało miejsce spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli w sali gimnastycznej.

      Dzisiejszą uroczystość uświetnili swoją obecnością: pan Tomasz Bury – Wójt Gminy zarzecze, pani Krystyna Dzieduszycka-Rycerska – przyjaciel naszej szkoły oraz pan Andrzej Kubik – prezes firmy GPR Guma Plastick Recykling w zarzeczu – patron kierunku ochrona środowiska z innowacją recykling.

      Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor Beata Klisz, która życzyła uczniom i nauczycielom powodzenia w nowym roku, dużo sił i motywacjiw zdobywaniu wiedzy i codziennej pracy, nowych doświadczeń, wielu sukcesów, radości  i wspaniałych szkolnych relacji.  

      Następnie miało miejsce spotkanie uczniów z wychowawcami. W tym roku szkolnym w naszej szkole uczy się blisko 460 uczniów.

       

     • 84 rocznica wybuchu II wojny światowej.

     • 1 września 1939 niemiecka III Rzesza zaatakowała Polskę. O godz. 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte – Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez siedem dni Polacy bohatersko odpierali powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza. Do historii przeszła także obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Polacy poddali się dopiero po południu, gdy budynek został podpalony. Miesiąc później zostali rozstrzelani przez Niemców.1 września 1939 r. na Polskę napadła także sprzymierzona z Niemcami armia słowacka.Jedną z pierwszych zaatakowanych miejscowości był Wieluń, zbombardowany przez Luftwaffe. Liczbę ofiar szacuje się na około 1200 cywilów. W pierwszych dniach września 1939 r. w wielu miejscach w Polsce doszło do masowych egzekucji cywilów. Zbrodnie te popełnili żołnierze Wehrmachtu. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

      Mimo że w wielu miejscach trwał bohaterski opór, 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, Polacy złożyli broń.