• 9 marca 2022 r. - Uroczyste podsumowanie konkursów: matematycznego, z języka angielskiego i kulinarnego

     • Uczniowie z powiatu przeworskiego i jarosławskiego odebrali nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez naszą szkołę.

      Uroczystość swoją obecnością zaszczycili pan Łukasz Laska - członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, sekretarz Gminy Zarzecze i pani Małgorzata Byrwa - przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

      Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za tak liczny udział w konkursach i przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość

     • 1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w „Witosie”

     • Nie dajmy zginąć poległym... to motto, które przyświecało obchodom Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Od 2011 roku w Polsce 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Pamięć i oddanie hołdu, tym, którzy walczyli w obronie naszej niezależności i niepodległości to obowiązek każdego Polaka. Uczniowie klas mundurowych wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku i uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach wzięli udział w 1. Rajdzie Pieszym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły sięw Zespole Szkół odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Anna Laska - uczennica klasy IV Technikum przedstawiła biografie najbardziej znanych  Żołnierzy Niezłomnych. Następnie wszyscy udali się na trasę rajdu Zarzecze - Łapajówka – Żurawiczki. Biegła ona obok domu, w którym mieszkał płk Wojciech Sczepański – urodzony w Żurawiczkach, jeden z Żołnierzy Niezłomnych, który całe swoje życie był wierny słowom „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, gdzie uczniowie odczytali apel poległych oraz delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą płk. W. Szczepańskiego. Patronat honorowy nad Rajdem objęli Tomasz Bury – Wójt Gminy zarzecze oraz pani Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

     • KONKURS WALENTYNKOWY

     • Konkurs walentynkowy  - nagrody niespodzianki dla zwycięzców

      Za parę dni Święto Zakochanych! Samorząd Uczniowski zaprasza  do wspólnej zabawy.

      Przygotowaliśmy dla Was konkurs na Walentynkowa Kartkę. Pracę w formie elektronicznej proszę wysyłać do 12 lutego na adres: bjuroszeksowa@gmail.com

      Kartki zostaną opublikowane na FB szkoły, gdzie wszyscy będziemy mogli zagłosować na swojego faworyta. 

      Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie Waszych reakcji na Facebooku! Nagroda niespodzianka czeka na zwycięzcę.

       

      POWODZENIA

       

       

      SZKOLNY KONKURS
      Najpiękniejsza kartka walentynkowa organizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
      ZAPRASZAMY!
      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!


      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU


      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
      2. Cele konkursu:
      • rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK wśród uczniów;
      • rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia;
      • dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącemu zwyczajowi Święta Zakochanych i właściwego interpretowania pojęcia miłości;
      • możliwość poznawania tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających się w kulturze polskiej,
      • wyłonienia informatycznych i plastycznych talentów wśród dzieci i młodzieży.
      3. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu;
      • uczestnicy konkursu tworzą kartkę walentynkową (format i technika dowolna, może to być kartka w tradycyjnej formie oraz grafika komputerowa);
      • przygotowaną kartkę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bjuroszeksowa@gmail.com do dnia 12.02.2022r.;
      • po otrzymaniu prac zostaną one udostępnione na FB szkoły, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy obserwujący profil szkoły będą mogli głosować na najpiękniejszą kartkę walentynkową;
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 14 lutego 2022r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły.
      Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia: Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.
      Ocena prac oraz nagrody:
      • o kolejności zajętych miejsc zdecydują uczniowie oraz nauczyciele głosujący poprzez FB szkoły;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia;
      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:
      Barbary Juroszek-Sowa lub Pauliny Baran

     • 8 luty 2022 r. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Nasza szkoła również włącza się w tę inicjatywę.W jaki sposób?

      W lutym i w marcu w naszej planujemy:

      - wystawa prac uczniów poświęcona tematyce Bezpiecznego Internetu;

      - udział klas I w lekcji on-line zorganizowanej przez saferinternet.pl pt. „Ciało nie określa” poświęcone przeciwdziałaniu wpływowi szkodliwych wzorców urody obecnych w mediach społecznościowych na dzieci i młodzież. Lekcje poprowadzi pani psycholog i trenerka grupowa – Marta Wojtas,

      -lekcje języka angielskiego poświęcone praktycznym poradom jak być bezpiecznym w sieci: YouTubers and Twitchstreamerssharetips for Safer Internet Day;

      - lekcje wychowawcze poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci;

      - zajęcia profilaktyczne: My wszyscy. Ryzykowne zachowania w internecie: cyberprzemoc".

      Dzień Bezpiecznego Internetu w Internacie:

      – prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów oraz projekcja filmu „Hejter”,

      - udział wychowawców w Konferencji DBI oraz webinariach poświęconych temu zagadnieniu.

     • KLASA TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING

     • Już od września 2022r. klasa Technik ochrony środowiska z innowacją recykling z patronatem GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów

       

      Dzisiaj zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze jako organem prowadzącym szkołę oraz GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów...

      Na mocy porozumienia GPR i REPLAS obejmą patronatem klasę Technik ochrony środowiska z innowacją recykling.

      Uczniowie, którzy od września 2022 r. zdecydują się na naukę w tym zawodzie dzięki patronatowi obydwu firm mogą liczyć na:

      nowoczesną bazę dydaktyczną,

      płatne praktyki,

      płatne staże dla najlepszych praktykantów, stypendia dla najlepszych uczniów,

      dofinansowanie do warsztatów, konferencji, wyjazdy studyjne.

       

      ÓSMOKLASISTO WYBIERZ DOBRZE!

     • 27 stycznia 2022 r. PROJEKT "CIEKAWA LEKCJA"

     • Uczniowie klasy III  technikum logistycznego aktywnie uczestniczyli w Projekcie "Ciekawa lekcja'' nt. "Reguły INCOTERMS 2020- rewolucja czy ewolucja". Lekcję prowadzili wykładowcy WSiZ w Rzeszowie. Uczniowie mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę i poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

     • 20 stycznia 2022 r. SZKOLENIE - KLASA MUNDUROWA

     • Szkolenia, szkolenia..., dzisiaj nasi mundurowi w ramach z edukacji wojskowej poznawali zasady bezpieczeństwa podczas strzelania i ogólne zasady przy posługiwaniu się bronią.

      Dziękujemy Panu Grzegorzowi Tuleja właścicielowi strzelnicy TargetFan z Wiązownicy za poświęcony czas i wyczerpujący wykład.

     • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

     • W dniach 10 stycznia - 11 stycznia 2022 r. rozpoczynamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA .

      Przypominamy, że na egzamin zdający:

      - przychodzi na 30 min. przed jego rozpoczęciem,

      - posiada dowód tożsamości, czarny długopis (pióro), dozwolone materiały i pomoce (kalkulator prosty, ołówek,      gumka, temperówka) ,

      - przychodzi ubrany w odpowiedni do egzaminu strój,

      - przestrzega zasad reżimu sanitarnego (maseczki, odległości, dezynfekcja rąk)

      Szczegółowe informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

      http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php...

      POWODZENIA !!!

     • Przypominamy o konkursie

     • Czekamy na Wasze zdjęcia do 20 stycznia. Dla uczestników niespodzianka, a dla laureatów atrakcyjne nagrody Wystarczy rozejrzeć się dookoła i znaleźć praktyczne zastosowanie matematyki w czasie Świąt.

     • Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy rozstrzygnięty !!

     •  

      Uczniowie naszej szkoły wśród laureatów

      W kategorii "Szopki"

      I miejsce zdobył uczeń klasy pierwszej TL - Vitalii Kostiv

      W kategorii "Kartki świąteczne"

       

      I m. - Dasha Shatailo

      II m. - Wojciech Koralewicz

      III m. - Iliia Biloborodov

       

      Gratulacje dla uczniów i opiekunów p. Grażyny Rzeszutek i p. Beaty Stepaniak.

     • Konkurs z j angielskiego

     • Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami i u nas zapanowała świąteczna atmosfera również za sprawą uczestników konkursu z języka angielskiego na "Najciekawszy i najpiękniejszy list do Św. Mikołaja.

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.uczniów.

      Teraz spore wyzwanie przed Komisją Konkursową, która bardzo wnikliwie przeczyta każdy list i oceni jego oryginalność

      i pomysłowość.

      Wyniki już 14 stycznia. 2022 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

      Poniżej kilka kadrów prezentujących nadesłane na konkurs prace.