•  

     W okresie kwiecień-czerwiec 2022r Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych realizowało projekt „Uwierz w siebie”, który pozwolił na wsparcie 15 - tu wychowanków pochodzenia ukraińskiego – zapewnić pomoc w opłaceniu wyżywienia w okresie kwiecień  - czerwiec 2022. Ponadto zostały zakupione środki higieny osobistej, pościel oraz koce, z których korzystali wychowankowie. Zostały również zakupione środki czystości, które przekazano na rzecz Internatu, w którym przede wszystkim mieszkali wychowankowie pochodzenia ukraińskiego. Ponadto wychowankowie zostali objęci pomocą psychologiczną, został zatrudniony psycholog posługujący się językiem ukraińskim. Dzięki pozyskanym środkom młodzież mogła spokojnie kontynuować naukę w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa i Szkole Branżowej I Stopnia w Przeworsku na wybranych przez siebie we wrześniu kierunkach. Pomoc ta była bardzo potrzebna, ponieważ objęci wsparciem wychowankowie pochodzili z terenów bezpośrednio objętych działaniami wojennymi. Rodzice uczniów ze względu na działania wojenne nie byli w stanie zapewnić utrzymania swoim dzieciom. Pomoc psychologa oraz udział w grupowych zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne pomogła w odzyskaniu równowagi emocjonalnej po traumatycznych przeżyciach, wychowankowie mieli również możliwość rozwijania swojego potencjału i świadomości większego poczucia sprawstwa na swoje życie.

      

     Projekt współfinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolnościw ramach programu RITA - Przemiany w  regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.