• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu realizuje zadanie pn. Spotkania z muzyką na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Mecenat Kulturalny – Inicjatywy kulturalne. Zadanie zakłada cykl koncertów , które przybliżą szerszemu gronu odbiorców muzykę zróżnicowaną gatunkowo. Koncerty te stworzą możliwość otwarcia się na nowe doznania muzyczne, pozwolą uczestnikom zgłębić się w dany styl muzyczny. Dzięki planowanym działaniom chcemy kształtować wrażliwość odbiorców zwłaszcza poprzez osobiste uczestnictwo w cyklu koncertów na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu. Planujemy pięć koncertów zarówno w plenerze jak i we wnętrzach pałacowych. Koncerty będą odbywać się w różnych godzinach wieczornych przy odpowiednim oświetleniu i nagłośnieniu, a tłem dla muzycznych dźwięków będzie urokliwy  pałac i przepiękny park z unikatowym drzewostanem.
    Pierwszy koncert odbędzie się dnia 24 czerwca 2023 roku ok. godz. 19.00 w zespole pałacowo - parkowym w Zarzeczu. Partnerami w realizacji zadania są: Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego, Gmina Zarzecze, Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu Oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce.

    Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

     

     

    Podkarpackie_tag_RGB_poziom.jpg

    Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego