• Przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów

      

     Nasi uczniowie już wkrótce wyruszą do Grecji, by tam realizować program merytoryczny opracowany w projekcie PMU. Ambitna tematyka wymagała od nich przygotowania, tak by czas ten został wykorzystany przez uczestników w maksymalnie efektywny sposób. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kursu przygotowawczego.

      

     Celem przygotowania do mobilności jest:

     - podniesienie kompetencji naszych uczniów, zwłaszcza w zakresie tematyki, którą poruszać będą oni podczas mobilności. Dzięki temu wszyscy uczestnicy będą mogli swobodnie współpracować z polskimi i greckimi mentorami nad rezultatami materialnymi projektu.

     - pozyskanie praktycznych umiejętności – w tym przypadku w formule wstępnej wiedzy na temat projektowania stron internetowych czy opracowanie informacji na potrzeby strony (np. jak skonstruować biznesplan)

     - podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, zapewniające sprawną komunikację w Grecji

     - zapoznanie między uczestnikami oraz między uczestnikami a kadrą biorącą udział w wyjeździe

     - opracowanie różnych materiałów, które uczniowie zaprezentują w szkole przyjmującej.

      

     Zajęcia podczas kursu:

     - przygotowanie językowe, w tym 15 godzin języka angielskiego oraz 2 godziny języka greckiego (bezpośrednio przed mobilnością);

     - przygotowanie kulturowe, w tym 5 godzin przed mobilnością oraz 5 godzin w trakcie mobilności;

     - przygotowanie pedagogiczne składające się z 5 godzin przed mobilnością, w tym 1 godzina w ramach indywidualnych rozmów z uczniami oraz 2 godzin w trakcie mobilności;

     - przygotowanie informacyjne składające się z 8 godzin, w tym 5 godzin zostanie poświęcone na zajęcia informatyczne.

     Oprócz tego młodzież pracowała indywidualnie i w grupach, opracowując prezentacje na temat szkoły, regionu, kraju, a także uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych. Za przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialna była kadra szkoły. Kursowi towarzyszyła ewaluacja, która pozwoliła ustalić poziomy uczestników oraz zweryfikować skuteczność zaproponowanego programu.