• Rekrutacja do projektu „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” 

      

      

     Uwaga, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd edukacyjny do Grecji! Rozpoczynamy nabór do mobilności współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego. 

     Chętnych do udziału w greckiej przygodzie zapraszamy na stronę internetową oraz naszego Facebooka, gdzie znajdą się szczegółowe informacje na temat zasad naboru oraz wszystkie niezbędne dokumenty.   

     Podstawowe informacje dot. rekrutacji 

     Wyjazd do Grecji planowany jest na 24.03.2023 roku. Powrót do Polski nastąpi 2 tygodnie później tj. 06.04.2023 roku. W wyjeździe weźmie udział 25 uczniów z klas II-IV z kierunków: 

     1. Technik rolnik 

     1. Technik żywienia i usług gastronomicznych 

     1. Technik logistyk 

     Uczniowie zostaną wyłonieni w drodze równego i sprawiedliwego naboru. Z uczniami wyjedzie 3 opiekunów-nauczycieli. 

     Efekty uczenia się będą zgodne z podstawa programową kształcenia dla poszczególnych zawodów oraz dostosowane do poziomu rozwoju zawodowego uczestników. 

     1. Praktyki zawodowe dla rolników obejmą zakresem hodowlę zwierzęcą, w tym owiec, kóz oraz koni. Będzie to atrakcyjny zakres, trudny do organizacji w ramach praktyk lokalnych.  

     1. Żywienie i gastronomia pozna tajniki kuchni greckiej, bardzo popularnej w Polsce, której możliwość poznania w ramach praktyk w Polsce jest w regionie bardzo utrudniona. 

     1. Logistycy poznają procesy zaopatrzenia branży HORECA w Grecji, sposób organizacji towarowania oraz magazynowania produktów spożywczych i przemysłowych, w tym z uwzględnieniem sezonowości. 

     2 dni i wolne popołudnia zostały przeznaczone na realizację programu kulturowego, w tym Park Narodowy Olimpu, Meteory, Saloniki), a jego uzupełnieniem będą popołudniowe animacje i pokazy (tradycyjny taniec, muzyka, kuchnia grecka). 

     Zajęcia organizowane będą przez Instytucję partnerską – Olympus Education Services w miejscowości Nei Pori w Grecji. 

     Szczegółowy program kształcenia znajduje się w załącznikach rekrutacyjnych. 

     Jak wziąć udział w rekrutacji? 

     Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się 8 lutego i będzie trwała tydzień. Do uczestnictwa w naborze zapraszamy uczniów klas II do IV technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik logistyk. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z załączoną dokumentacją, a następnie uzupełnić formularz zgłoszenia ucznia. Odpowiednio podpisane dokumenty składać należy w Sekretariacie Szkoły.  

     W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu, panią Barbarą Juroszek – Sową.  

     Inicjatywa „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921, współfinansowana jest przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty krótkoterminowe. 

     Załączniki: