• Podsumowanie

    • Podsumowanie projektu: 

     Tytuł: Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych

     Numer: 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921

     Mobilność: 25.03 – 05.04. 2023r.

     Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921- podsumowanie projektu

     Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zrealizował kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny pt. "Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych" (numer projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty krótkoterminowe. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 267 922,40 PLN.

     Główne cele zrealizowanego projektu to rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, społecznych oraz kulturowych, działanie na rzecz osób o zmniejszonych szansach, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli, wzrost potencjału międzynarodowego szkoły oraz zwiększanie kompetencji zarządczych kadry.

     Instytucją partnerską, gdzie odbywały się zajęcia, była Olympus Education Services w miejscowości Nei Pori w Grecji. Projekt obejmował dwa rodzaje działań,  tu podsumowujemy jeden z nich - krótkoterminową mobilność edukacyjną osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Wyjazd edukacyjny na praktyki zawodowe odbył się z udziałem 27 uczniów i 3 opiekunów-nauczycieli. Uczestnicy projektu to młodzież kształcąca się w klasach II-IV w trzech branżach: logistyka, rolnictwo, żywienie i usługi gastronomiczne. Mobilność realizowana była w terminie 24.03.2023 - 06.04.2023 (w tym dwa dni przeznaczone na podróż)

     W ramach programu mobilności odbyły się różne zajęcia, takie jak zajęcia wykładowe, warsztaty praktyczne, zajęcia terenowe i panele dyskusyjne. Część programu była poświęcona programowi kulturalnemu, który obejmował odwiedzanie miejsc turystycznych takich jak Park Narodowy Olimpu, Meteory. Uczestnicy mieli również okazję do uczestnictwa w popołudniowych animacjach i pokazach, takich jak tradycyjny taniec, muzyka i kuchnia grecka. Ponadto, w czasie wolnym od praktyk, uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia również XII-wieczny zamek Platamonas, winiarnia czy miasto Katerini oraz muzeum archeologiczne Dion.

     Każda grupa zawodowa miała przygotowany unikatowy program praktyk, uwzględniający specyfikę danego zawodu. Uczniowie techników żywienia i usług gastronomicznych odbywali praktyki w dwóch hotelach: Poseidon Palace w Leptokaria oraz Golden Sun w Mesangala. Podczas praktyk poznawali strukturę funkcjonowania restauracji hotelowych, tajniki kuchni greckiej i współpracowali z mentorami hotelowymi. Efektem prac były przygotowane przepisy i dania serwowane w restauracji hotelowej, a także broszury informacyjne dla gości.

     Uczniowie techników rolnictwa mieli okazję nabyć umiejętności związane z hodowlą zwierząt, takich jak owce, kozy i konie. Praktyki odbywały się w ekologicznym gospodarstwie rolnym Douma Vital Farm w Larisie oraz w Pieria Equestrian Club - ośrodku hodowli koni i szkółce jeździeckiej.

     Logistykom natomiast zapewniono praktyki w działach magazynowych dwóch hoteli: Poseidon Palace w Leptokaria oraz Golden Sun w Mesangala. Uczniowie zdobywali umiejętności z zakresu obrotu magazynowego i realizacji inwentaryzacji w magazynach hotelowych.

     Podsumowując, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie mobilności pozwoliło uczniom zdobyć nowe doświadczenia, rozwijać umiejętności zawodowe i kulturowe oraz poszerzać horyzonty. Dzięki praktykom w zagranicznych miejscach, uczniowie mieli okazję poznać realia pracy w swoim zawodzie i wykorzystać potencjał miejsc odbywania praktyk. Projekt ten z pewnością wpłynie pozytywnie na dalsze kształcenie i karierę uczestników.