• Rekrutacja do projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” 

     Uwaga, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd edukacyjny do Grecji! Rozpoczynamy nabór do mobilności współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, w sektorze Edukacji szkolnej. 

     Chętnych do udziału w greckiej przygodzie zapraszamy na stronę internetową oraz naszego Facebooka, gdzie znajdą się szczegółowe informacje na temat zasad naboru oraz wszystkie niezbędne dokumenty.   

     Podstawowe informacje dot. rekrutacji 

     Wyjazd do Grecji planowany jest na 16.04.2023 roku. Powrót do Polski nastąpi 2 tygodnie później tj. 29.04.2023 roku. W wyjeździe weźmie udział 25 uczniów z klas II-IV z kierunków: 

     1. Technik rolnik 

     1. Technik żywienia i usług gastronomicznych 

     1. Technik logistyk 

     1. Technik informatyk 

     Uczniowie zostaną wyłonieni w drodze równego i sprawiedliwego naboru. Z uczniami wyjedzie 3 opiekunów-nauczycieli. 

     Efekty uczenia się będą zgodne z podstawa programową kształcenia dla poszczególnych zawodów oraz dostosowane do poziomu rozwoju zawodowego uczestników. Program zostanie poświęcony tworzeniu interaktywnego przewodnika o zasobach naturalnych, przyrodzie, krajobrazie regionów, w których siedzibę mają swoje Szkoły: Podkarpacia i Bieszczad oraz Riwiery Olimpijskiej z Masywem Olimpu oraz w szerszym ujęciu również Polski i Grecji. 2 dni i wolne popołudnia zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego, w tym Park Narodowy Olimpu, Meteory, Saloniki), a jego uzupełnieniem będą popołudniowe animacje i pokazy (tradycyjny taniec, muzyka, kuchnia grecka). 

     Zajęcia organizowane będą przez Szkołę partnerską: 

     GENERAL LYCEUM OG LEPTOKARYA w miejscowości Leptokarya w Grecji. 

     Szczegółowy program kształcenia znajduje się w załącznikach rekrutacyjnych. 

      

     Jak wziąć udział w rekrutacji? 

     Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się 8 lutego i będzie trwała tydzień. Do uczestnictwa w naborze zapraszamy uczniów klas II do IV technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik logistyk oraz technik informatyk. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z załączoną dokumentacją, a następnie uzupełnić formularz zgłoszenia ucznia. Odpowiednio podpisane dokumenty składać należy w Sekretariacie Szkoły.  

      

     W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu, panią Barbarą Juroszek – Sową.  

      

     Inicjatywa “Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej. 

     Załączniki: