• Podsumowanie

    • Podsumowanie projektu

     Nazwa: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych

     Numer: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070714

     Kolejny projekt Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, o nazwie "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych", zapisze się w historii szkoły jako wyjątkowe osiągnięcie. Projekt, numer 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070714, został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ w Akcji 1: KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej.

     W ramach tego projektu, 27 uczniów reprezentujących różne branże szkoły miało okazję wziąć udział w mobilności do Grecji. Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze rekrutacji spośród uczniów klas II-IV kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik informatyk oraz technik logistyk. W towarzystwie trzech nauczycieli ze Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, uczestnicy wyruszyli do Grecji na niezwykłą przygodę.

     Partnerem szkoły z Zarzecza w projekcie był Leptokarya General School. Wspólnie, w międzynarodowych zespołach, uczestnicy mieli okazję opracować interaktywny przewodnik po zasobach naturalnych, przyrodzie i atrakcjach turystycznych dla regionów, w których znajdują się siedziby ich szkół. Praca odbywała się w trzech językach: polskim, greckim i angielskim.

     Mobilność była nie tylko czasem intensywnych zajęć i nauki, ale również okazją do odkrywania piękna i kultury Grecji. Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia najważniejszych miejsc w regionie, uczestniczenia w lekcjach języka i tańca greckiego. Zobaczyli kompleks monastyrów, tzw. Meteory, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzili także urokliwą miejscowość Stary Pantaleimon, położoną w górach na wschodnim zboczu masywu Olimp, oraz miasto Saloniki.

     Głównym celem projektu było rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, takich jak umiejętność rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczność, świadomość i ekspresja kulturalna, nauki przyrodnicze, przedsiębiorczość, uczenie się, kompetencje społeczne, osobiste i cyfrowe. Projekt przyczynił się również do zwiększenia praktycznych umiejętności uczestników w obszarze cyfrowym, marketingu i prowadzenia strony internetowej. Wsparł także rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz instytucji szkoły.

     Czas trwania mobilności wynosił 14 dni, z czego 10 dni poświęcono na zajęcia merytoryczne, 2 dni na program kulturowy i 2 dni na transport. Uczniowie wyjechali z Polski 16 kwietnia 2023 roku, a powrócili 29 kwietnia 2023 roku.

     Udział w projekcie przyniósł wiele korzyści zarówno uczniom, którzy rozwijali swoje kluczowe kompetencje, jak i nauczycielom, którzy zdobyli nowe doświadczenia. Projekt wzbogacił wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestników, a także przyczynił się do rozwoju szkoły i jej pracowników. Czas spędzony na mobilności był pełen niezapomnianych chwil i inspirujących doświadczeń, które uczestnicy będą pamiętać przez wiele lat.

     Projekt "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych" jest kolejnym sukcesem Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa i dowodem na wysoką jakość edukacji oraz zaangażowanie szkoły w rozwijanie kompetencji uczniów i kadry.

      

     Gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom projektu za ich ogromny wkład
     i osiągnięcia!