• W roku szkolnym 2021/2022 w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego – „Instaling – efektywna nauka słownictwa”. Polega ona na systematycznym ćwiczeniu słownictwa na specjalnej platformie e-learningowej Instaling.pl. Każdy uczeń posiada własne konto, gdzie otrzymuje słownictwo, które jest bezpośrednio związane z materiałem przerabianym na zajęciach w szkole. Uczniowie mają obowiązek ćwiczyć słownictwo 5 razy w tygodniu. Po opanowaniu słownictwa otrzymuje kolejne słowa z bazy podanej przez nauczyciela. Innowacja jest realizowana w klasie III TL 5-letnim oraz w klasie IV TLŻ.

     Innowacja ma na celu:

     • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;
     • poszerzenie i utrwalenie zakresu słownictwa;
     • uatrakcyjnienie uczenia się języka obcego;
     • poznanie nowej strategii uczenia się słownictwa;
     • utwierdzanie uczniów w poczuciu samodzielności i odpowiedzialności za naukę języka obcego.