• Innowacja wojskowa

        • Podejmowane działania w ramach innowacji mają na celu przybliżyć młodzieży uczącej się w klasach mundurowych specyfikę zawodu żołnierza WP oraz zachęcić ich do wyboru w przyszłości tej ścieżki zawodowej. Poprzez udział w lekcjach EOZES oraz innych formach doskonalących, młodzież ma możliwość rozwoju osobistych umiejętności, które w przyszłości mogą być dla nich pomocne. W ramach podpisanej kilka lat temu umowy zacieśniono współpracę z 14 Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, a służący tam szer Kamil Szałaj realizuję w profesjonalny sposób warsztaty z młodzieżą.

                      Realizacja innowacji pozwala prezentować i promować kierunek logistyczny mundurowy w środowisku lokalnym oraz być może będzie zachętą do wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów szkół podstawowych.