• Dietetyka i Fitness

    w klasie IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych

                Celem innowacji jest rozwijanie wśród młodzieży postawy dbałości o zdrowie wynikające z odpowiednio dobranej diety i unikaniu zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia i braku ruchu.. W semestrze II  innowację Dietetyka i Fitness realizowano w następujący sposób:

    przeprowadzono cykl lekcji tematycznych z zakresu : planowanie  żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych ; omówiono  następujące tematy :

    - Charakterystyka chorób cywilizacyjnych

    - Błonnik i jego rola w prewencji chorób cywilizacyjnych

    -Ksenobiotyki i ich wpływ na organizm człowieka

    -Składniki odżywcze o właściwościach przeciwutleniających w profilaktyce miażdżycy i chorób nowotworowych

    -Sól kuchenna i jej wpływ na powstawanie nadciśnienia tętniczego i chorób nowotworowych

    -Choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory

    - Zasady profilaktyki żywieniowej przeciwdziałającej występowaniu próchnicy zębów i osteoporozy

    Podsumowaniem zajęć było opracowanie projektu zaleceń do codziennego stosowania dla Polaków

    Do innych działań zrealizowanych w semestrze II należą:

     

    1.  Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim wydziałem Technologii Żywności
    2. Dwujęzyczne warsztaty programowe  w Instytucie Technologii Żywności w Rzeszowie zatytułowane : „Szybkie metody wykrywania składników odżywczych w żywności”. 
    3. Nawiązanie współpracy i spotkanie młodzieży z dietetykiem Natur House panią Alicją Pilek
    4. Promocja zdrowego żywienia na portalach społecznościowych
    5. Promowanie zdrowych potraw i napojów na uroczystościach obsługiwanych przez uczniów naszej szkoły np. Dzień dziecka
    6. Organizacja w szkole „Dnia bez energetyka” i propozycja alternatywnych zdrowych napojów izotonicznych w ramach kampanii „Życie bez energetyka”
    7.  Gazetki tematyczne na małym holu (zalecenia żywieniowe 7U+U St. Bergera, śródziemnomorska piramida żywieniowa, piramida aktywności fizycznej)

     

    Wnioski do dalszej pracy:

    1. Zaplanowanie cyklicznych  spotkań z  dietetykiem (w semestrze I i II)

    2.Konkursy miedzy klasowe dotyczące zdrowego stylu życia.

    4. Warsztaty dla młodzieży w Instytucie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

    5. Warsztaty wyjazdowe do lokalnych szkół z promocją zdrowego stylu życia.   

    6. Zajęcia fitness na lekcjach wychowania fizycznego.

    7. Organizacja Dnia Zdrowia z uwzględnieniem  promowania zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych

     

     

    Opracowała Marta Flejszar